Kapliczka warmińska, okolice Rzecka i Nowego Marcinkowa