Kapliczka w Kromerowie, DK nr 16

 DK nr 16, węzeł komunikacyjny w Kromerowie