Sanktuarium w Stoczku Klasztornym
Gdyby ktoś był spragniony zdjęć ze Stoczka, zapraszam do formy zbiorczej. Dodam tylko, że to ważne miejsce warmińskiej wiary, jedno z kilku sanktuariów na tym terenie. Tu więziony był prymas Stefan Wyszyński. Zobacz: Stoczek Klasztorny.