Kapliczka w Jezioranach (2)

Kapliczka przy kościele. Poniżej sam kościół pw. św. Bartłomieja w Jezioranach.