Kapliczka w Dywitach, przy kościele pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza