Bazylika pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie

Bazylika pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Kościół św. Katarzyny w Braniewie jest jednym z najpiękniejszych kościołów Warmii. Gotycki kościół zbudowano w latach 1343-1442. Do 1945 roku zachowało się w nim wiele gotyckich elementów, między innymi późnogotycki ołtarz szafkowy i tryptyk z 1485 roku. W 1945 roku przed wycofaniem się Niemcy wysadzili wieżę kościoła, niszcząc przy okazji znaczną część obiektu. Świątynia po wojnie nie została odbudowana. W latach 60. XX wieku pod pretekstem zabezpieczenia i odgruzowania rozebrano większą część budowli. Kościół odbudowano dopiero w latach 1979-1986.